Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου πριν από την παραγγελία.

Ο ιστότοποςwww.kspjewelry.com ανήκει στην KSPJEWELRY, μια Ελληνική εταιρεία που εδρεύει στην Γούναρη 27 , Αγίας Παρασκευή, Αθήνα, 15343, Greece.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης τη στιγμή που θα κάνετε μια παραγγελία μαζί μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι τους γνωρίζετε πλήρως. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή, τότε πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Κάθε ενότητα και παράγραφος των Όρων Χρήσης ισχύει από μόνη της. Εάν οποιαδήποτε μεμονωμένη ενότητα ή παράγραφος θεωρείται μη εκτελεστή ή παράνομη από αρμόδιο δικαστήριο ή νομική αρχή, όλες οι υπόλοιπες ενότητες και παράγραφοι παραμένουν σε ισχύ.

Οι Όροι Χρήσης καθώς και όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Η Ελλάδα θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία.

Λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες ενδέχεται να μην απεικονίζονται με ακρίβεια και τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών συσκευών.

Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που προκαλείται από κακόβουλο λογισμικό ή ιό λόγω της χρήσης του ιστότοπου. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ηλεκτρονικής προστασίας σας.

Προσωπικές πληροφορίες

Για να πραγματοποιήσετε αγορές στον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Πρέπει να δώσετε το πραγματικό σας όνομα, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες ζητούμενες πληροφορίες. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να παράσχετε στοιχεία πληρωμής που αντιπροσωπεύετε και να εγγυάστε ότι είναι και έγκυρα και σωστά και επιβεβαιώνετε ότι είστε το άτομο που αναφέρεται στα στοιχεία χρέωσης που παρέχονται. Αυτές οι πληροφορίες με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, μεταβιβαστούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν επιβληθούν από δημόσια αρχή.